Při objednání pohřbu budete potřebovat

 

1. Při objednání pohřbu budete potřebovat tyto náležitosti:

* občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
* rodný a oddací list zesnulého (pokud je k dispozici)
* oblečení pro zesnulého - předejte přímo v naší kanceláři
* občanský průkaz objednavatele pohřbu
* Pro sjednání pohřbu není třeba potvrzení o úmrtí.

2. V kancelářích naší pohřební služby obdržíte veškeré další informace o smutečním rozloučení, zpopelnění, pohřbu do země, církevních pohřbech, rozptylu, vsypu a uložení urny. Dále poskytneme informace o odhlášení zdravotního pojištění a odhlášení důchodu.

3. Pohřební služba Luboš Šaroch za Vás vyřídí:

* květinové dary
* smuteční oznámení (vytištění přímo v kanceláři na počkání)
* předání potřebných listin na matriční úřad v místě úmrtí pro vystavení úmrtního listu