Pohřeb církevní

 

Pokud se rozhodnete pro církevní obřad konaný v kostele nebo v kapli, zajistíme vše potřebné jako např. zapůjčení katafalku, svícnů, stojanů na věnce, živé hudby, kněze, popřípadě civilního řečníka, a všechny specifické církevní ceremoniály.

Výstav zemřelého provádí naše pohřební služba v závislosti na hygienických předpisech.